Открива ли ПЕС топлата вода

Димитър Иванов

В спора между председателя на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев и Националния съвет на БСП начело с Корнелия Нинова относно “джендър идеологията“ проличават менторски претенции на “европейския интелект“ над “домораслия морал“.

И понеже лидерът на ПЕС Сергей Станишев е българин и се брои за модерен социалист, а пък Корнелия Нинова е още аджамия в джендър- социалистическите инсинуации, ще я успокоим, че е на прав пътбългарските социалисти вече 127 години бранят правата на жените и са за равенство на половете, включително и против насилието над жените и децата.

Още след първата социалистическа сбирка, на Великден 1891 г. в лозето на Никола Габровски в Търново, чучулигите на българския социализъм начело с Димитър Благоев записват в програмата си, че са “за социално и политическо равенство между половете и предоставяне на пълно, свободно, научнообосновано обществено образование за децата отдвата пола“.

Първостепенно изискване, залегнало в “минималната“ програма на партията с по-бързо осъществими искания, е “общо избирателно право за мъжете и жените над 21 години“.

Уставът на Българската социалдемократическа партия (БСДП), приет на Учредителния конгрес на връх Бузлуджа на 2 август 1891 г., прогласява: “Всяко лице, независимо от пола си, може да бъде член на Партията, при условие, че…“ (следват равни изисквания към представителите и на двата пола), като се уточнява, че “тези, които се отклоняват от програмата и тактиката на Партията и започват да работят срещу интересите й, трябва да бъдат изгонени от нейните редици“.

На II конгрес на партията през август 1892 г., проведен в Пловдив, програмата е допълнена, като ясно е записано, че социалистите са за “премахване на всички закони и обичаи, които правят жената роб на мъжа“, и са за “право на развод по взаимно съгласие“.

Още в първите години партиен живот е направена констатацията, че най-сериозната опасност за българския социализъм не произтича от буржоазната държава, нито от обърнатите към миналото погледи, нито дори от липсата на финансови средства. Опасността идва от хора, близки до партията и вътре в нея, които по различни начини и причини искат да разводнят нейната програма и да я отклонят от марксисткия й курс. Такава е ролята на идейния предшественик на “линията Станишев“ренегата Янко Сакъзов. Именно той, подвластен на личните си кариеристични амбиции, се продава на капитала за постове и материални облаги.

Заради такива “социалистически“ дейци и за да се предпази от опортюнизъм, през 1894 г. в нарочна резолюция на IV конгрес е записано: “че всеки, който публикува програма, която се различава от официално приетата на партиен форум, ще бъде изключен от партията“.

В марксисткото месечно списание “Дело“ Димитър Благоев продължава да отделя огромно внимание на проблемите на жените, а и съпругата му Вела винаги е била неуморим защитник на правата им. Двамата Благоеви застъпват в печата и в публични изказвания убеждението си, че “жените по-никакъв начин не са по-нисши от мъжете и при подходящо образование могат да успеят във всяка една професия“. Те отхвърлят разпространената от десните буржоазни кръгове теза, че ролята на жената в общество е просто “да бъде декорация на мъжа и да осигурява приятна за него атмосфера у дома“. В свои статии Вела Благоева пише, че “освобождението на жените от тяхното положение на неравенство спрямо мъжете не е чисто феминистичен въпрос, а е неразривно свързан с общия проблем за освобождението на човека от икономическото и социалното неравенство“.

Именно с такава цел Вела Благоева създава и първия в България женски клуб, по подобие на женските клубове в САЩ, и изнася публичен цикъл от лекции: “Обществата на жените в нашата страна“, “Позицията на жените през Средновековието и в Западна Европа днес“, “Толстой и неговата Кройцерова соната“, “Моралното възпитание на децата“, “Произведенията на Тургенев и Ибсен, в които жените играят важна роля“.

Политиката на партията на социалистите в България в защита на правата и пълноправната реализация на жените продължава и в следващите десетилетия. Връх тя постига в периода на “народната демокрация“ (1946–1991 г.), когато в двете конституцииДимитровската и Живковскатаправата на бременните, майките и възрастните жени са изцяло гарантирани от правителствените програми, а по обществена линия се ползват с многобройни социални и морални екстри.

Положението на жените се влоши видимо през последните 2–3 десетилетия заради изпразнените от съдържание либерални мантри за “права и свободи“ и заради социалното лицемерие и демагогия на международните “социалистически“ организации.

Партията на европейските социалисти е създадена през 1992 г., като следствие от Договора в Маастрихт, с който се учредява Европейският съюз. Нейното 101-годишно закъснение спрямо БСП не й дава нито теоретично, нито историческо, нито морално право да менторствав своя вековен живот българската лява партия е членувала освен в ПЕС и в четири Интернационала. Три от тях отдавна историята е отхвърлила, а четвъртият е на път да ги последва поради липсата на визия за социализъм и незаинтересованост от защитата на по-слабите обществени слоеве. Дали и ПЕС не се е запътила към килера на историята, докато БСП е в нов подем: идеологияорганизацияполитики. Ако това е така, съвсем логично е между тезите на Станишев и Нинова относно традициите и морала на българите мислещите хора да изберат тезата на жената лидер, а не на лидера с променяща се либерална идентичност.

Автор: Димитър Иванов

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР
Renew