Правото на президента да върне избора на председател на ВАС е инструмент за баланс на властите

Д-р Борислав Цеков

Конституцията дава възможност на държавния глава да връща кандидатурите за председател на Върховния административен съд (ВАС), на Върховния касационен съд (ВКС) и за главен прокурор, предложени по съответния ред от Висшия съдебен съвет. Това е инструмент за внасяне на допълнителен баланс между властите и за преодоляване на евентуални обществено неприемливи ситуации, предизвикани от подобно предложение на ВСС или пък за коригиране на нарушения, свързани с процедурата. В това отношение президентът има свобода на преценката. Нито на конституционно, нито на законово ниво са дадени изрични критерии и параметри на тази преценка.

Това означава, че президентът може да върне кандидатурата с различни мотиви – процедурни, по целесъобразност или на базата на обществено-политически съображения. Президентът Радев е показал, че водещо начало за него е укрепването на държавността, така че каквото и решение да вземе, то ще е продиктувано от държавния интерес и ще има необходимите мотиви.

От гледище на своите правомощия и сроковете, установени в Закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет, според мен, не е укорим за процедурата по избор, която проведе. Всеки висш конституционен орган е компетентен да взема решения от първата до последната минута на своя мандат. Законът поставя изричен срок, в който трябва да се развие процедурата по избор – не по-рано от шест и не по-късно от четири месеца преди края на мандата на председателя на ВАС. Този срок попада именно в края на мандата на сегашния състав на ВСС. Оттук насетне обаче е въпрос на анализ и преценка, която е изцяло в правомощията на президента, дали от правна, морално-политическа и обществена гледна точка този избор е оправдан.

Конституционният законодател неслучайно е предвидил възможност за намеса на президентската институция при избора на „тримата големи“ в съдебната власт. Както е известно, в такава хипотеза ВСС може да потвърди избора си и така да преодолее това своеобразно „вето“ на президента, а може и да пристъпи към нова процедура за избор. 

Автор: Борислав Цеков, доктор по конституционно право
Източник: Гласове

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР
Renew