Д-р Борислав Цеков: Началото на края на неолибералния глобализъм

Д-р Борислав Цеков, Институт за модерна политика Статията е публикувана във в. “Труд” на 3 януари 2019 г. Според китайския календар 2018-та беше година на кучето. Но в историческите хроники най-вероятно ще остане като началото на...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

НАЙ-НОВИ

"Сова Харис": Гражданите не приемат ограничаването на лотариите

В периода 18 – 22 май 2018 г. агенция СОВА ХАРИСТМ проведе проучване по метода на стандартизираното телефонно интервю сред 760 души на възраст над 18 години. Респондентите бяха подбрани чрез извадка от стационарни телефонни номера сред пълнолетното население на страната, с квота по пол и възраст. Въпросът за разпространението и регулацията на лотарийни игри у нас не се оказва централен за общественото внимание в страната. Все пак темата е достатъчно значима, за да заслужава обществен дебат. Атаката срещу рекламата и начина на разпространение се оказва елитарна, а не масова. Около една...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

В КАТЕГОРИЯТА

Действащото право задължава НС да констатира оставката на депутат с гласуване

През последните дни в публичното пространство се постави въпросът трябва ли Народното събрание да гласува оставка, подадена от депутат. Краткият отговор е „да“, гласуването на оставката е задължително според действащото конституционно право. Отделен е въпросът с нейното неприемане, което вече излиза от стриктното разбиране за института на предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител на основание подадена от него оставка. Разбира се, теоретични възгледи и аргументи в друга посока може да се изразяват, но е вън от всякакво съмнение, че действащото в момент...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

В КАТЕГОРИЯТА